Posty

Seks, zdrady i rozstania – luźne myśli

Najtrudniejsza rzecz – odpowiednie dać rzeczy słowo